Obnova zahrady Kinských

Projekt: 1997 - 2000

Realizace: 1999 - do současné doby

Investor: Magistrát hl.m.Prahy

Autoři architektonického řešení: M. Dandová, J. Kosnar

Obnova zahrady Kinských

Projekt řeší rehabilitaci historické pražské zahrady založené v roce 1827. Návrh zahrnuje komplexní obnovu všech složek zahrady. Dominantním prvkem koncepce je využití přirozených vodních zdrojů k okrasným účelům. Realizace probíhá po etapách.

Podívejte se na další články