Pavilon Africký dům

Projekt: 1998 - 1999

Realizace: 2001

Investor: Zoologická zahrada hl.m. Prahy

Investiční náklady: 38 mil. Kč

Autoři architektonického řešení: V. Danda, P. Ullmann, J. Kosnar

Pavilon Africký dům

Objekt je navržen jako expoziční stáj pro žirafy a některé menší africké živočichy. Je umístěn v centru rozsáhlých výběhů a spolu s chovnými stájemi tvoří zázemí pro chovaná zvířata.

Při návrhu byl kladen důraz na zapojení staveb do krajiny. Součástí pavilonu je i přístupová lávka přes místní komunikaci, která prochází areálem ZOO.
Číst více...

Podívejte se na další články